Heureka
+421 948 079 286 (pracovné dni, 7-15)

Kto sme?

Láska k móde

od roku 2008 sme tu pre vás. Na počiatku stála nespokojnosť s nudnou slovenskou módnou scénou. A tak sme sa pustili do boja. A dávame do toho srdce. Pretože vy to viete a vďaka tomu nás snáď máte radi ... a my máme radi vás, a preto je vždy náš hlavný cieľ vaša úplná spokojnosť.

Čo to je za krásu?

Prvá bola španielska značka Desigual, ktorá sa teraz teší veľkej obľube. Potom plastové voňavé topánky Melissa, ktoré k nám vozíme až z Brazílie. V Holandsku sme našli naozajstnú štýlovku - značku Scotch&Soda. V Anglicku dve značky krásnych doplnkov - Disaster Designs a Santoro London. Potom nám vadilo, že topánky Crocs sú tu vnímané len ako škaredé "dreváky", a tak vám ukazujeme, že majú aj krásne a pohodlné balerínky. Farebné ponožky Happy Socks, plastové kabelky O Bag alebo talianske štýlové náramky Ops!Objects sú už len čerešničkou na torte. Ale stále to nie je všetko... no, uvidíte sami ;) A to zďaleka nekončíme ... ideme ďalej.

Nie sme len jeden z najväčších a najobľúbenejších slovenských módnych e-shopov

Postup výmeny / vrátenia tovaru

Tovar môžete bez problémov vrátiť či vymeniť do 14 dní od doručenia zásielky. Stačí nepoužitý a neznečistený tovar poslať späť na našu adresu, spoločne s kópiou faktúry alebo napísaným číslom objednávky. Faktúru posielame len elektronicky, na emailovú adresu. K zásielke stačí pripísať, či si prajete tovar vrátiť alebo vymeniť. V prípade výmeny uveďte, za aký tovar / veľkosť si prajete meniť. V prípade vrátenia tovaru uveďte číslo bankového účtu (IBAN), kam si prajete vrátiť peniaze.

Adresa pre zaslanie je:

Zásielkovňa Differenta
ID: 9596421
Kopčianska 92/A851 01 Bratislava
Slovensko

Jedná sa o zberné miesto balíkov pre slovenských zákazníkov, odkiaľ sa balíky posielajú ďalej, na centrálny sklad do Čiech. Pokiaľ sa teda občas prijatie Vášho balíka trochu predĺži, budeme Vám vďační za Vašu trpezlivosť.

V prípade topánok, prosíme - vráťte nám ich v nepoškodenej a nepolepenej originálnej krabici, ktorú zabalíte. Pri oblečení a doplnkoch sú visačky dôkazom, že tovar nebol nosený.

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

obchodnej spoločnosti Different Fashion s.r.o.

so sídlom Rooseveltova 9

identifikačné číslo: 01442112

zapísanej v obchodnom registri vedenom v Krajskom súde v Plzni, oddiel C, vložka 28382

pobočkou (pre vrátenie tovaru): 

Zásielkovňa Differenta
ID: 9596421
Kopčianska 92/A
851 01 Bratislava
Slovensko

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese

www.Differenta.sk

 

 1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti Different Fashion s.r.o., so sídlom Rooseveltova 9, Plzeň, 30100, identifikačné číslo: 01442112, zapísanej v obchodnom registri Krajského súdu v Plzni, oddiel C, vložka 28382 (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.Differenta.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

 

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

 

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

 

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

 

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

 

 1. Užívateľský účet

 

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

 

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

 

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského konta.

 

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

 

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 2 roky nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

 

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

 

 1. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenia § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

 

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

 

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

 

3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

 

3.4.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

 

3.4.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údajoch o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru

 

3.4.3. nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").

 

3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Zaplatiť dobierkou" alebo "Platba GoPay". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

 

3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

 

3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

 

3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

 

3.9. Ak stornovaná vybavená objednávka alebo objednávka zaslaná na dobierku nebude kupujúcim vyzdvihnutá, bude po kupujúcom požadované uhradenie vzniknutých nákladov na odoslanie tovaru, tj. poštovné, balné a dobierkové (5EUR). Odoslaním objednávky súhlasíte s našimi obchodnými podmienkami a zmluvnou pokutou vo výške nákladov na expedíciu tovaru. Kupujúci sa týmto zaväzuje predávajúcemu hore uvedené náklady a zmluvnú pokutu uhradiť na vyzvanie prostredníctvom e-mailovej adresy zadanej kupujúcim pri vyplnení objednávky.

 

 

 1. Cena tovaru a Platobné podmienky

 

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:

- V hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

- Bezhotovostne po predchádzajúcej dohode prevodom na účet predávajúceho č. 107-4511230287 / 0100, vedený v spoločnosti Komerční Banka, a.s. (ďalej len "účet predávajúceho");

- Bezhotovostne prostredníctvom platobného systému GoPay;

 

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

 

4.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

 

4.4. V prípade platby v hotovosti, či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

 

4.5. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenia § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

 

4.6. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

 

4.7. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

 

4.9. Zľavové kódy a kupóny nemožno kombinovať ani sčítať medzi sebou. Nemožno ich tiež kombinovať s ďalšími akciami, darčekmi atď.
To isté platí pri zobrazení informácie: "Doprava zadarmo pri tomto produkte". Doprava zadarmo je u nás nad  40 EUR.  A tak sa táto hláška zobrazuje pri produktoch nad 40 EUR len pre vašu informáciu. Keď ale uplatníte na objednávku ďalší zľavový kód a suma objednávky tak klesne pod 40 EUR, tak vám doprava bude účtovaná.

 

 

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka, nemožno mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.

 

5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v článku. 5.1 alebo o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho:

Zásielkovňa Differenta
ID: 9596421
Kopčianska 92/A851 01 Bratislava
Slovensko

 alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho: info@differenta.sk.

 

5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť kupujúcim predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

 

5.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to na bankový účet kupujúceho, ktorý kupujúci uvedie v zásielke s vráteným tovarom. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal.

 

5.5. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

 

5.6. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

 

5.7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

 

 

 1. Preprava a dodanie tovaru

 

6.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

 

6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

 

6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

 

 

 1. Práva z chybného plnenia

 

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka). Záručná doba tovaru (lehota na uplatnenie práva z chybného plnenia) činí 24 mesiacov (2 roky) od prevzatia tovaru.

 

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

 

7.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal, alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,

 

7.2.2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

 

7.2.3. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

 

7.2.4. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

 

7.3. Ustanovenia uvedené v článku. 7.2 obchodných podmienok sa neuplatňujú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebovanie tovaru spôsobeného jeho obvyklým užívaním, pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebovania, ktoré tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

 

7.4. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

 

7.5. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.

 

7.6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

 

 

 1. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

 

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

 

8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

 

8.3. Mimosúdne vybavovania sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy simona@differentfashion.cz. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

 

8.4. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

 

8.5. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

 

 

 1. Ochrana osobných údajov

 

9.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

 

9.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

 

9.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Ak nezvolí kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenie kúpnej zmluvy.

 

9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

 

9.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

 

9.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

 

9.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

 

9.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

 

9.8.1. požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

 

9.8.2. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

 

9.9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácií podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácií.

 

 

 1. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

 

10.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

 

10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 

 

 1. Doručovanie

 

11.1. Kupujúcemu môže byť doručovaný na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte či uvedenú kupujúcim v objednávke.

 

 

 1. Záverečné ustanovenia

 

12.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

12.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

 

12.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

 

12.4. Kontaktné údaje predávajúceho
Adresa pre doručovanie DIFERENT FASHION, Šimerova 3, Plzeň, 30100, adresa elektronickej pošty info@differenta.sk, telefón 773 002 808.

 

V Plzni dňa 1.1.2015

pokračovanie »

Kamenné predajne Different.cz

Different.cz {Rooseveltka} - Rooseveltova 9, Plzeň

Značky: Desigual, Melissa, Santoro London, Disaster Designs, Ops! Objects, O bag a ďalšie

Tento raj originálnych svetových značiek sídli v Rooseveltovej ulici v Plzni už od roku 2008. V roku 2013 sme ju presťahovali do väčších priestorov o pár domov bližšie k námestiu a rovno vytvorili nový design. Desigual v Plzni určite nezoženiete v príjemnejšom obchode s príjemnejšou obsluhou. A navyše sme plzeňskými patriotmi a tak nákupom u nás podporíte firmu zo svojho mesta.
A presne preto budeme stále robiť všetko pre vašu úplnú spokojnosť. Úsmev na vašej tvári je náš cieľ ;)

Telefón do obchodu: 776 300 503
Otváracia doba: 
Po-Pia 10:00 - 18:00
So        09:00 - 13:00

Different pobočka Plzeň
Different pobočka Plzeň
Different pobočka Plzeň
Different pobočka Plzeň

Ak nie ste z Plzne, ale chystáte sa k nám na výlet, tak sa určite zastavte. Nebudete ľutovať ;) A ak nie, tak všetky tieto kúsky a ešte oveľa viac nájdete skladom na vašom obľúbenom e-shope www.Differenta.sk Tak si pár krásnych módnych kúskov objednajte z pohodlia domova a my vám ich s láskou a starostlivosťou doručíme ;)

A vám potom už zostáva len sa usmiať radosťou. Pretože to je náš cieľ ;)

Ďakujeme, že ste už od roku 2008 s nami. Buďte different!

Ako nakupovať na e-shope

Ak sa vám u nás niečo páči, ale nie ste si istý / á, že zvládnete objednávku, tak tu pre vás máme jednoduchý návod ;) A nebojte - sme tu s vami už od roku 2008 a keď by vám niečo nesedelo, tak môžete tovar do 14 dní bez udania dôvodu vymeniť alebo vrátiť ;)

Nájsť ten najkrajší kúsok

V hornom menu môžete buď vstúpiť priamo do svojej obľúbenej značky alebo si listovať v kategóriách podľa typu.

 1. Neviem čo chcem, ale v móde je fajn sa len tak kochať, inšpirovať a hľadať
  Choďte cez horné menu. V ľavom stĺpci si potom môžete pekne filtrovať svoje obľúbené značky, farby, ceny atď.
 2. Viem presne čo chcem
  Napravo hore máte možnosť si danú vec vyhľadať. Našepkávač vám rovno ponúka kúsky a kategórie, ktoré vášmu dotazu zodpovedajú.

TIP! Keď vo výpise produktov len nabehnete myšou na fotku, tak sa vám hneď ukážu veľkosti, ktoré máme a tiež sa vám začnú prepínať ďalšie fotky ;)

Láska prepukla a ja to proste potrebujem!

 1. Ste na karte produktu a už viete, že je to láska. Kliknite na tlačidlo PRIDAŤ DO KOŠÍKA. Váš košík je napravo hore - modrá taška s cenou.
 2. Nakupujte v pokoji ďalej alebo prejdite do košíka. Tu prehľadne vidíte všetko, čo už chcete mať vo svojej šatni. Môžete upraviť počet kusov, niečo odobrať atď.
 3. Obsah košíka uvidíte vždy, keď do neho vložíte nejaký nový kúsok alebo kliknete na symbol nákupnej tašky vpravo hore.
 4. Vybraté? Kliknite v košíku na POKRAČOVAŤ K ZAPLATENIU.

Aby kúsky dorazili priamo k vám

 1. Nechcete sa registrovať? Vyplníte všetky údaje v objednávke a dokončíte objednávku. Je to intuitívne. Fakt ;)
 2. Registrovaný zákazník, ak ste už na Differenta nakupovali a zaregistrovali ste sa pod svojím heslom, kliknite na "Nákup s registráciou". Alebo sa prihláste v pravej hornej časti stránky. Potom len vyplňte svoj e-mail, heslo a pokračujte v objednávke.
  V prípade, že si na svoje heslo nemôžete spomenúť, pošleme Vám ho na e-mail, pod ktorým ste sa registrovali. Nebojte ;)
 3. Nákup s registráciou je lepší v tom, že môžete zbierať body za vaše nákupy, mať VIP výhody, dostávať za body darčeky... a napríklad tiež len v tom, že sa nabudúce stačí prihlásiť a nemusíte vypĺňať všetky vaše údaje znova ;) Sprostredkúvame aj prihlásenie cez Facebook - nemusíte si tak pamätať ďalšie heslo ;)

Potvrdenie objednávky atď. Vám príde na e-mail. Preto sa v ňom snažte neprekliknúť a vyplniť ho správne. Nech viete, čo sa s vašimi krásnymi kúskami deje ;)

Doprava a platba

Dopravcu a spôsob platby si zvolíte hneď v prvom kroku objednávky podľa vášho gusta. Ponúkame ich snáď dostatok ;)

Platiť môžete buď na dobierku (aj kuriér má pri sebe platobný terminál pre platbu kartou), kartou online alebo bankovým prevodom.

Zhrnutie a odoslanie objednávky

Pred odoslaním objednávky uvidíte jej kompletné zhrnutie. Ak sú Vami zadané údaje v poriadku, dokončite objednávku stlačením tlačidla ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU.

A slovíčko na záver

Veľmi vám ďakujeme za to, že sa stanete jedným z tisícov našich spokojných zákazníkov, ktorí milujú módne kúsky zaujímavých svetových značiek.

O stave Vašej objednávky budete informovaní e-mailom. Budete mať prehľad o tom, čo sa s objednávkou deje. Ak si prajete tovar v objednávke zmeniť, stornovať alebo zrušiť celú objednávku, kontaktujte nás telefonicky na čísle + 421 948 079 286.

Keby ste mali akýkoľvek problém počas vašej objednávky, tak sa nás nebojte kontaktovať. Sme tu pre vás! ;)

A BUĎTE DIFFERENT ;)

Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Ďalšie informácie